0
0.00 
Mini Cart
  • Pusty koszyk

    Brak produktów w koszyku

Regulamin

Regulamin

Właścicielem apteki internetowej www.lu-lek.pl jest:

Apteka „Na rogu” Spółka Cywilna Katarzyna Drzymuchowska Urszula Panasiuk
ul. Partyzantów 2 i 2E
32-100 Proszowice
NIP: 6821431394
REGON: 351488892
Numery wpisów do ewidencji działalności gospodarczej:
Nr 1380 Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca – Urszula Panasiuk-Zientarska
Nr 69234 Prezydent Miasta Krakowa – Katarzyna Drzymuchowska

,która jest odpowiedzialna za obsługę apteki internetowej i realizację zamówień.

2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego z podaniem adresu e-mail lub telefonu. Zamówienia można składać również telefonicznie.

3. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail, jeśli podał adres w formularzu.

4. W razie zmiany terminu realizacji zamówienia Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

5. Apteka internetowa zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku:

1. podania danych budzących wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie;
2. niemożności zrealizowania zamówienia wynikającej z winy producenta, dystrybutora, hurtownika (braku towaru w aptece)
3. gdy produkt został wycofany ze sprzedaży
4. nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

6. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

Apteka internetowa działa zgodnie z obowiązującym prawem, na którym opierają się poniższe warunki zwrotu towarów:

Każdy zamówiony drogą wysyłkową w lu-lek.pl preparat konsument może zwrócić w ciągu 10 dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia – pod warunkiem, że towar nie nosi śladów używania,znajduje się w opakowaniu oryginalnym, folia zabezpieczająca lub plomby nie zostały zerwane na co zwracamy szczególną uwagę.W tym celu należy skontaktować się z nami telefonicznie lub e-mailem. Firm oraz instytucji prawo zwrotu nie obejmuje. Rezygnacji można dokonać z całości zamówienia lub z jego części.

Koniecznym do zwrotu towaru warunkiem, jest wcześniejszy kontakt w tej sprawie.

Koniecznym do zwrotu towaru warunkiem, jest posiadanie i dołączenie dowodu zakupu (faktura lub paragon).

lu-lek.pl nie zwraca poniesionych przez Klienta kosztów wysłania zwracanego towaru. Zwracana Klientowi kwota to wartość towaru.Produkty reklamowane wysłane do apteki przez osobę reklamującą jako paczka pobraniowa (płatna przy odbiorze) nie będą przyjmowane.

Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana lub na konto wskazane przez Klienta.

W przypadku zamówień odbieranych osobiście w aptece, po odejściu od kasy zwrotów nie uwzględnia się, dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o przemyślane zakupy .

7. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy Klienta, np.: podania błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia itp. Apteka internetowa zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia, a w przypadku produktów, których sprzedaż po nieudanej próbie dostarczenia produktów jest już niemożliwa – również kosztami tych produktów.

8. Zamówienia można składać 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

9. Ceny wszystkich produktów podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

10. Nasi Klienci mają zagwarantowaną pełną ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami) oraz wykorzystanie tych danych osobowych wyłącznie w celach informacyjnych i do realizacji zamówień.

11. Apteka internetowa prowadzi sprzedaż produktów leczniczych i materiałów medycznych oryginalnych, dopuszczonych do sprzedaży na terenie Polski, dostępnych wyłącznie bez recepty.

12. Apteka internetowa nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie zakupionych w niej produktów, ani za skutki błędnej interpretacji treści dołączonych do opakowania ulotek.

13. Produkty na zdjęciach mogą różnić się od oferowanych w sprzedaży. Zmiany mogą wynikać z np.: wprowadzenia nowych opakowań, zmian ilościowych zawartości opakowań lub braku produktów promocyjnych.

14. Opisy do produktów oferowanych w aptece internetowej służą celom informacyjnym oraz do identyfikacji produktów. Opisy produktów mogą posiadać formę skróconego opisu. Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania, a w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

15. Znaki towarowe, loga graficzne, nazwy, opisy i zdjęcia są własnością odpowiednich firm, instytucji i osób prywatnych.

16. Zawartość strony internetowej www.lu-lek.pl jest objęta ochroną praw autorskich.

17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z późniejszymi zmianami i przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne ustawy.

18. W przypadku zamówień wysyłkowych, klient ma możliwość wyboru opcji dostawy:

    • Poczta Polska – płatność przelewem, koszt: 15,00 zł
    • Kurier OPEK – płatność przelewem, koszt: 22,00 zł
    • Kurier OPEK – płatność przy odbiorze, koszt: 26,50 zł

19. Apteka internetowa zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.

Zmiana prawa w kwestii sprzedaży produktów leczniczych w sieci

Z dniem 3 maja 2015 roku weszło w życie nowe rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych.

Nowe prawo dotyczy wysyłkowej sprzedaży produktu leczniczego, którym zgodnie z ustawą o prawie farmaceutycznym, jest substancja bądź mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania oraz leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub też podawana w celu postawienia diagnozy, jak również przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

Celem nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych jest dostosowanie polskiego prawa do ustawodawstwa Unii Europejskiej przede wszystkim w kontekście zapobiegania, wprowadzania i dystrybuowania sfałszowanych produktów leczniczych.

Nowe przepisy regulują przede wszystkim obowiązki informacyjne dla e-aptek, które zobowiązane zostały do informowania klientów o właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym, umieszczenia na stronie wyraźnego, wspólnego logotypu UE, odsyłacza do Biuletynu Informacji Publicznej GIF, Krajowego Rejestru Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, a także informacji dla kupujących, że nie przysługują im przywileje wynikające z ustawy o prawach konsumenta

Każda E-apteka prowadząca sprzedaż wysyłkową powinna ponadto, najlepiej w regulaminie umieszczonym na stronie internetowej lub w trakcie procesu zakupowego, poinformować kupujących, że w przypadku zakupu leków wydawanych bez recepty, nie przysługuje im prawo do ich zwrotu bez podania wyraźnej przyczyny.

Powyższa zmiana znosi uciążliwy i kosztowny obowiązek utylizowania zwróconych produktów leczniczych. Dotychczas leki nabyte drogą wysyłkową można było zwracać w terminie 10 dni od dnia dostawy produktu leczniczego, a apteka, niezależnie od przyczyny, musiała takie produkty przyjąć i zutylizować. Kolejną zmianą wprowadzą nowymi przepisami jest zniesienie obowiązków kierownika aptekidotyczących zatwierdzania procedur sprzedaży wysyłkowej. E-apteki w nowych przepisach nie mają obowiązku ich przygotowywania.

Nowe rozporządzenie ma pomóc skuteczniej zapobiegać procederowi wprowadzania i dystrybuowania sfałszowanych produktów leczniczych oraz uwiarygodnić legalnie działające w internecie apteki w oczach konsumentów.